Головна

  Розроблений інформаційний ресурс містить уніфіковані клінічні протоколи та клінічні настанови в педіатрії, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України для використання на території України.
  Застосування уніфікованих клінічних протоколів для надання медичної допомоги при певному захворюванні забезпечить якість та ефективності медичної допомоги на основі принципів наступництва та безперервності, упорядкування та виключення дублювання медичних втручань та процедур, застосування медичних технологій та лікарських засобів з науково доведеною ефективністю.